Biorąc pod uwagę kondycję polskiej służby zdrowia oraz warunki, w jakich żyjemy, bardzo trudno jest dziwić się temu, iż niejednokrotnie ludzie próbują leczyć się na własną rękę. Wyniki tego mogą być rzeczywiście niezwykle różne i ogólnie samodzielne diagnozowanie się nie jest czymś, co winno się robić. Co natomiast robić, skoro na konsultację u specjalisty czeka się co najmniej miesiącami, a często ludzie posiadają takie godziny pracy, że nie mają możliwości do tego, żeby swobodnie pójść chociażby do lekarza rodzinnego i poprosić o pomoc? A przecież zrozumiałe jest to, że nikt nie chce zapewne oczekiwać w cierpieniu. Stąd też ludzie szukają własnych metod znalezienia dobrych odpowiedzi odnośnie sprawiających problemy rzeczy zdrowotnych. Chociażby wyłącznie po to, żeby jakkolwiek dotrwać do dnia oczekiwanej konsultacji u lekarza. Doskonałym internetowym miejscem na poszukiwanie wszelkiego gatunku informacji medycznych jest portal http://poradymed.pl. Odnaleźć tam można szczegółowe informacje z każdej dziedziny zdrowia, choć należy jednocześnie pamiętać o tym, że zawarte na tej stronie porady nie zastępują kompetentnej diagnozy doktora, ponieważ mają one charakter ogólny oraz w dużej mierze odnoszą się one do propagowania postępowań zapobiegawczych.