Projekt Rodzina 500 plus to nieopodatkowana dotacja finansowa w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie oraz kolejne dziecko w rodzinie, jakie otrzymuje każdy, bez względu na wielkość zarobków. Rodziny o małych dochodach uzyskają wsparcie ponadto na pierwsze lub jedyne dziecko – 500 plus. Jest to świadczenie państwowe o założeniu długoletnim, pomagające wychować dzieci oraz docelowo ograniczające ubóstwo oraz bezdzietność w rodzinach, które wahają się z podjęciem decyzji o kolejnym dziecku ze względów materialnych. Jest zrozumiałe, że taka kwota nie wystarcza na wychowanie dziecka, jednakże zdecydowanie poprawia dochód w tych rodzinach, które zmagają się z biedotą lub ubóstwem, bo często taka finansowa pomoc państwa pozwala rodzinie przeżyć lub nabyć kluczowe pomoce dydaktyczne lub ubrania dla dzieci – wniosek 500 plus przez internet. By otrzymać dopłatę z projektu 500 plus, należy wypełnić wniosek i złożyć go w urzędzie gminy, przesłać pocztą albo złożyć wniosek przez internet. Należałoby również śledzić modyfikacje w programie i procedury przedkładania wniosków na bieżący rok kalendarzowy – zmiany w programie 500 plus.