Zwyczajny beton to masa powstająca ze zmieszania cementu, kruszywa oraz wody. Dodanie innych produktów powoduje, iż mogą się zmienić jego właściwości, takie jak porowatość, pochłanianie oraz odprowadzanie wody czy mrozoodporność. Zwyczajny beton jest jednym z najbardziej znanych półfabrykatów budowlanych we współczesnym budownictwie, jednak coraz bardziej powszechne stają się betony lekkie albo mieszane – kompozyty betonowe. Do wyrobu betonów naturalnych z rozmaitych kruszyw, stosuje się częstokroć drobne kruszywa mineralne oraz odpady przemysłowe kruszywa ze spiekanych glin i surowców skalistych, i dodatkowo wypełniacze organiczne, przeważnie drewnopochodne tudzież polimerowe. W zależności od tego, jakie elementy mają być przygotowane, wybieramy gatunek betonu – inny będzie dla ogrodzenia betonowego, inny do bloczków betonowych, inny do pustaków czy belek betonowych lub poręczy na balkony czy schody – rodzaje betonów lekkich. Jeśli nie wiesz, z jakiego wariantu betonu wykonać dany element, żeby jego ciężar lub właściwości odpowiadały przeznaczeniu wewnątrz albo na zewnątrz domu, zawsze możesz zapytać o wskazówkę specjalistów, wysyłając pytanie poprzez stronę kontaktową na beton z pumeksu hutniczego.